Lasersko izrezivanje

Lasersko izrezivanje

Laser HELIOS velikog formata koristimo isključivo za rezanje pločastih materijala većih dimenzija.