UV print

UV printer Roland Versa koristi se za tisak tj. print direktno na sve vrste pločastih materijala kao što su plastika, drvo, kamen, keramika, staklo, aluminij, plexi itd.