Osobna zaštitna sredstva

Osobna zaštitna sredstva predstavljaju osobnu zaštitnu opremu koja se za vrijeme rada daje na korištenje osobama izloženim određenim opasnostima koje se drugim mjerama ne mogu otkloniti.
Pravila zaštite na radu nalažu uporabu osobnih zaštitnih sredstava kao posljednji korak u povećanju sigurnosti na radnom mjestu.

Katalog osobnih zaštitinih sredstava